Решения исполнительного комитета № 178 от 14.02.2008г." Про порядок размещения вывесок на территории г. Одессы".


Площадка:

УКРНЕОН,производственная компания


Адрес: Украина, Одесса


Рішення виконавчого комітету

Одеської міської ради № 434 від

 

Про затвердження Правил розміщення зовнішньої реклами в місті Одесі у новій редакції

 

Відповідно до пп. 7 п „а” ст. 30 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, ст. 22 Закону України „Про благоустрій населених пунктів”, ст. 7 Закону України „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”, ст. 16 Закону України „Про рекламу”, постанови Кабінету Міністрів України від року № 2067, з метою формування і відновлення гармонічного, естетичного та безпечного міського середовища та впорядкування розміщення засобів зовнішньої реклами у місті Одесі, виконавчий комітет Одеської міської ради

 

В И Р І Ш И В:

 

1. Затвердити Правила розміщення зовнішньої реклами в місті Одесі у новій редакції (додаток 1).

 

2. Затвердити тарифи за право тимчасового користування місцями, які перебувають у комунальній власності міста Одеси для розміщення зовнішньої реклами (додаток 2).

 

3. Затвердити форму договору на право тимчасового користування місцями для розміщення зовнішньої реклами (додаток 3).

 

4. Бюро естетики міського середовища та зовнішньої реклами при управлінні архітектури та містобудування Одеської міської ради (Іовчева С.В.):

4.1. Здійснити заходи відстеження результативності після закінчення одного року з дня набуття чинності цього регуляторного акта.

4.2. Забезпечити тиражування цього рішення у необхідній кількості для безкоштовного розповсюдження зацікавленим особам.

 

5. Це рішення набуває чинності з 1 липня поточного року.

 

6. Управлінню інформації Одеської міської ради (Щеглов Е.В.) оприлюднити це рішення у встановленому законодавством порядку.

 

7. Вважати такими, що втратили чинність рішення виконавчого комітету Одеської міської ради від р. № 326 „Про порядок розміщення зовнішньої реклами у місті Одесі” та від р. № 727 «Про концепцію розвитку зовнішньої реклами в місті Одесі на 2005-2006 рр.».

 

8. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника міського голови Ворохаєва А.І.

 

Міський голова                                                                    Е. Гурвіц

 

 

 

Керуюча справами                                                              Т. Єршова

 

 

 

 

 

Додаток 1

до рішення виконавчого комітету

Одеської міської ради № 434

від

 

Правила розміщення зовнішньої реклами в місті Одесі

 

Загальні положення

 

1.1. Правила розміщення зовнішньої реклами в місті Одесі (далі — Правила) розроблені відповідно до Законів України „Про рекламу”, „Про благоустрій населених пунктів» «Про захист прав споживачів» «Про місцеве самоврядування в Україні»; „Про дорожній рух”, на підставі постанов Кабінету Міністрів України від р. № 2067 „Про затвердження Типових правил розміщення зовнішньої реклами” від року № 1604 „Про затвердження Програми комплексного соціально-економічного розвитку м. Одеси на 2005-2015 роки”.

 

1.2. Дані Правила регулюють правові відносини між виконавчим органом Одеської міської ради та фізичними або юридичними особами (незалежно від форми власності та підпорядкованості), що виникають у процесі розташування елементів зовнішньої реклами в межах території міста.

Документ визначає порядок надання дозволів на розміщення зовнішньої реклами, їх переоформлення та скасування. Вказує вимоги до технічного стану рекламних засобів, їх установки, експлуатації та демонтажу, а також вказує органи, що здійснюють контроль за дотриманням цих Правил.

 

1.3. Дія документа поширюється на територію міста Одеси, а саме розташування рекламних засобів на будинках і спорудах, міських вулицях, у тому числі на відкритих майданчиках, площах, на зелених зонах та озеленених територіях, на елементах вуличного обладнання, зовнішніх та внутрішніх поверхнях підземних переходів, а також інших об'єктах, розташованих на відкритій місцевості.

 

1.4. У цих Правилах наведені нижче терміни вживаються у наступних значеннях:

алея — дорога в парку, саду, сквері, лісопарку, на бульварі, обсаджена як правило, з обох боків деревами та чагарниками;

архітектурно — планувальне завдання на розташування рекламної конструкції (АПЗ) – документ, який містить комплекс містобудівних і архітектурних вимог та особливих умов на опрацювання проектно-технічної документації для розташування складних рекламних засобів;

виконавчий орган ради — виконавчий комітет Одеської міської ради;

демонтаж — заходи із розбирання рекламного засобу, його транспортування на спеціально відведену територію для подальшого зберігання. При цьому вказані дії не передбачають переходу права власності на рекламний засіб. Демонтаж незаконно розміщених та технічно несправних рекламоносіїв, підпадає під ознаки самозахисту територіальної громади у розумінні статті 19 Цивільного кодексу України;

дозвіл на розміщення зовнішньої реклами — документ встановленої форми, виданий розповсюджувачу зовнішньої реклами на підставі рішення виконавчого комітету Одеської міської ради, який дає право на розміщення зовнішньої реклами на певний строк та у певному місці;

договір на право тимчасового користування місцями для розміщення зовнішньої реклами — двохстороння угода, між розповсюджувачем зовнішньої реклами та робочим органом. Підставою для його укладення є прийняття рішення:

а) робочим органом про встановлення пріоритету;

б) виконавчим комітетом Одеської міської ради про видачу дозволу на розміщення зовнішньої реклами.

Договір на право тимчасового користування місцями для розміщення зовнішньої реклами реєструється робочим органом;

„Єдиний офіс” – управління дозвільних та погоджувальних процедур Одеської міської ради;

зовнішня реклама – реклама, що розміщується на спеціальних тимчасових і стаціонарних конструкціях, розташованих на відкритій місцевості, а також на зовнішніх поверхнях будинків, споруд, на елементах вуличного обладнання, над проїжджою частиною вулиць і доріг;

історичний ареал – територія пам’ятки містобудування «Стара Одеса». Його межа проходить по вулицях: Преображенській, Єлісаветинська, Дворянській, Новосельського, Спиридонівській, І.Буніна, Польській, вздовж Польського узвозу, охоплюють Митну площу, по Приморській вулиці і Бульвару мистецтв замикаються знову на вул. Преображенській;

місце розташування рекламного засобу – площа зовнішньої поверхні будинку, споруди, елемента вуличного обладнання або відведеної території на відкритій місцевості в межах населеного пункту, що надаються розповсюджувачу зовнішньої реклами в тимчасове користування власником або уповноваженим ним органом (особою);

пішохідна доріжка – елемент дороги, призначений для руху пішоходів, облаштований у її межах чи поза нею і позначений дорожнім знаком;

рекламні засоби (рекламоносії) – засоби, що використовуються для доведення реклами до її споживача;

робочий орган – Бюро естетики міського середовища та зовнішньої реклами при управлінні архітектури та містобудування Одеської міської ради, який уповноважений Одеською міською радою регулювати діяльність пов’язану з розміщенням зовнішньої реклами в місті;

розповсюджувач зовнішньої реклами — фізична або юридична особа, яка здійснює розповсюдження зовнішньої реклами;

самовільно встановлений рекламний засіб – рекламна конструкція, що розміщується без наявності виданого у встановленому порядку дозволу на розміщення зовнішньої реклами або після прийняття робочим органом рішення про відмову у продовженні виданого раніше дозволу чи його скасування;

складний рекламний засіб – наземна конструкція загальна площа якого більше ніж 24 кв.м або форму якого виготовлено по індивідуальному проекту (нетипова, нестандартна конструкція). До складних рекламоносіїв відносяться також дахові установки;

спеціальні конструкції – тимчасові та стаціонарні рекламні засоби (світлові та несвітлові, наземні та неназемні (повітряні), плоскі та об’ємні стенди, щити, панно, транспаранти, троли, таблички, короби, механічні, динамічні, електронні табло, екрани, панелі, тумби, складні просторові конструкції, аеростати, повітряні кулі, флагштоки тощо), які використовуються для розміщення зовнішньої реклами;

соціальна реклама – інформація будь-якого виду, розповсюджена в будь-якій формі, яка спрямована на досягнення суспільно корисних цілей, популяризацію загальнолюдських цінностей і розповсюдження якої не має на меті отримання прибутку.

 

1.5. Терміни, що не визначені в цих Правилах, вживаються у значенні наведеному в Законі України „Про рекламу” та Типових правилах розміщення зовнішньої реклами, затверджених постановою Кабінету Міністрів України.

 

2. Типи рекламних засобів

 

2.1. До основних видів зовнішньої реклами відносяться:

стаціонарні рекламні засоби – рекламоносії, які характеризуються незмінним місцем розміщення і конструктивним рішенням у типовому або індивідуальному виконанні. Підрозділяються на наземні, навісні та розташовані на будинках і спорудах;

тимчасові рекламні засоби – рекламоносії зі змінним місцем розміщення, до яких відносяться виносні конструкції або ті, що переміщуються фізичною особою в рекламних цілях чи використовуються при проведенні рекламних акцій.

 

2.2. Типи рекламних засобів:

Брендмауери – навісні рекламоносії, які виконуються у вигляді банерів, панно, будівельних декоративно-сітчатих огороджень, плакатів гіперформату в жорсткому каркасі, розташовуються на фасадах будинків, споруд або закріплюються на будівельних конструкціях лісів та прикривають будинки, споруди, які ремонтуються, реконструюються, будуються чи демонтуються.

Бек-лайт – стаціонарна наземна конструкція формату 3 х 4м. Можуть бути як односторонні так і двухсторонні. Розміщення в першій зоні зазначеної у п. 5.1 цих Правил – заборонено. За межами першої зони їх розташування проводиться відповідно до цих Правил.

Виносні щитові конструкції (мимоходи, штендери) – тимчасові рекламні засоби, які розташовуються фізичними або юридичними особами, що рекламують свої товари, продукцію, послуги, виключно під час їх роботи та встановлюються тільки на тротуарах вздовж фасаду будинків, споруд або в одну лінію з деревами, «зеленою зоною».

Дахові конструкції – різноманітні об’ємні або плоскі установки, розташовані повністю або частково вище рівня карнизу споруди (будинку) або на даху.

Зупинковий комплекс, який містить у собі елементи зовнішньої реклами (павільйон) – може бути розташований у будь-якій частині міста, відповідно до схеми розташування зупинок транспорту загального користування.

Нестандартні конструкції– встановлюються згідно з цими Правилами в залежності від кожного конкретного випадку.

Об’ємно-просторові рекламні конструкції – рекламоносії, виконані виключно за індивідуальним проектом, виходячи з містобудівних, функціонально-планувальних та естетичних особливостей оточуючого середовища.

Пілар, тумба – кругла чи багатогранна рекламна конструкція, що стоїть окремо, з плоскими, вигнутими або випуклими рекламними поверхнями.

Прапорні композиції, парасолі, навіси – рекламні засоби, що складаються з основи, одного або декількох флагштоків (стійок) і м’яких полотнищ.

Рекламна акція – захід, направлений на збільшення об’ємів продаж та щоб притягнути увагу споживачів до продукції і зміцнити положення юридичної або фізичної особи-підприємця на ринку.

Реклама на елементах благоустрою – рекламні засоби, розміщені на конструкціях інженерних споруд, інших елементах благоустрою, які використовуються як рекламоносії, в тому числі на урнах, лавах, телефонних кабінах, малих архітектурних формах, нестаціонарних об’єктах торгівлі (наметах), вуличних меблях тощо.

Реклама на повітряних кулях – реклама, що розташовується у повітряному просторі, являє собою тимчасове рекламне оформлення на період проведення святкових, тематичних заходів.

Рекламні засоби, що переміщуються фізичними особами– тимчасові засоби зовнішньої реклами, у вигляді спеціального вбрання або одягнених на людину елементів зовнішньої реклами, що носяться фізичними особами з ціллю реклами товарів чи послуг.

Cіті-лайт – об’єкт зовнішньої реклами, який представляє собою стенд (короб) з розміром однієї рекламної площі 1.2х18м. Сіті — лайт розміщується як окремо розташована конструкція так і на опорах. Вказані рекламоносії можуть розміщуватися в будь-якій частині міста.

Світлодіодні екрани (електронні табло) – призначені для відтворення зображення на площині екрану за рахунок випромінювання світла світлодіодів, ламп інших джерел світла.

Скроллери – динамічний окремо стоячий рекламний засіб із зміною зображень. Дозволяє послідовно демонструвати від 3-х до 12-ти зображень на одній поверхні.

Стаціонарний щит – наземна рекламна конструкція формату 3 х 6 м та більше. Технічно можуть бути з різними кількостями сторін. Використання цього формату в першій зоні міста – заборонено. За межами першої зони розташування проводиться відповідно до цих Правил.

Транспаранти – перетяжки, троли, флаї розміщуються над проїжджою частиною дороги за умови, що нижній край рекламоносіїв повинен знаходитися на висоті не менше 5 м від поверхні проїжджої частини дороги.

Тривіжин (призматрон) – вдосконалений варіант біл-борду, з трьохгранними призмами, що повертаються та дозволяють розмістити три рекламних зображення.

Тріедр – (тригранний сіті-лайт) – розміщення даного типу здійснюється аналогічно до розміщення конструкції типу «Сіті-лайт».

Трол – навісна конструкція розміром 4х 0,8м. Розміщується на опорах контактних мереж і опор зовнішнього освітлення поперек руху транспорту за межами центра міста.

 

3. Повноваження робочого органу

 

3.1. З метою регулювання діяльності у сфері розміщення зовнішньої реклами на території м. Одеси створено робочий орган. Функції вказаного органу покладені на Бюро естетики міського середовища та зовнішньої реклами при управлінні архітектури та містобудування Одеської міської ради.

 

3.2. Робочий орган не може виступати заявником на розміщення зовнішньої реклами та одержувати дозвіл.

 

3.3. У процесі регулювання діяльності з розміщення зовнішньої реклами робочим органом можуть залучатися на громадських засадах представники об'єднань, підприємств, які провадять діяльність у сфері реклами.

 

3.4. До повноважень робочого органу належить:

• впровадження Правил розміщення зовнішньої реклами у м. Одесі;

• розгляд заяв юридичних фізичних осіб — підприємців на отримання дозволу, внесення змін, переоформлення та продовження строку його дії;

• надання у разі потреби розповсюджувачам зовнішньої реклами архітектурно — планових завдань на опрацювання проектно-технічної документації для розташування складних рекламних засобів;

• прийняття рішення про встановлення пріоритету заявника на місце розташування рекламного засобу, його продовження, або відмову у встановленні такого пріоритету;

• підготовка і подання в установленому порядку проекту рішення виконавчого органу Одеської міської ради на затвердження щодо надання дозволу, відмови в наданні, або скасуванні його дії;

• підписання, реєстрація та видача дозволу на підставі рішення виконавчого комітету Одеської міської ради;

• ведення інформаційного банку даних місць розташування рекламних засобів, плану їх розміщення та надання в установленому порядку інформації для оновлення даних містобудівного кадастру міста;

• підготовка подання Головному Одеському обласному управлінню в справах по захисту прав споживачів про порушення порядку розповсюдження та розміщення реклами;

• виготовлення та розміщення соціальної реклами, як замовник від виконавчого органу Одеської міської ради;

• підготовка і подання виконавчому органу Одеської міської ради пропозицій стосовно розмірів плати за надання послуг робочим органом на підставі калькуляції витрат для прийняття відповідного рішення;

• укладення та реєстрація договорів на право тимчасового користування місцями для розміщення зовнішньої реклами з розповсюджувачами зовнішньої реклами, а також здійснення контролю за своєчасним надходженням плати за укладеними угодами;

• проведення інвентаризації та обстеження рекламних засобів; здійснення перевірок дотримання Правил розміщення зовнішньої реклами згідно з вимогами Законів України „Про рекламу”, „Про благоустрій населених пунктів” та складання актів та приписів про усунення порушень розповсюджувачем реклами.

Робочий орган здійснює інші повноваження передбачені Положенням про Бюро естетики міського середовища та зовнішньої реклами Одеської міської ради та даними Правилами відповідно до чинного законодавства.

 

3.5. Робочий орган може надавати наступні платні послуги:

• виготовлення топогеодезичних матеріалів знімання місцевості (М1:500) з прив’язкою місця розташування наземного рекламного засобу та позначенням виду робіт;

• організація розробки у відповідних відділах управління архітектури та містобудування Одеської міської ради архітектурно-планових завдань для виконання проектної документації розміщення складних об’єктів зовнішньої реклами;

• технічне обстеження рекламного засобу після його розташування та складення акта установки, де підтверджується ідентичність місця розташування, площі, виду і розміру характеристикам вказаним у його дозволі на розміщення згідно з п. 11.5 цих Правил;

• надання допомоги при установці рекламного засобу згідно з топогеодезичними матеріалами;

• послуги, пов’язані з внесенням змін у дозвіл на розміщення зовнішньої реклами;

• погодження питання щодо надання дозволу із зацікавленими органами (особами) за принципом „Єдиного вікна”;

• інші платні послуги, які відносяться до предмету діяльності робочого органу, що не заборонені чинним законодавством України.

Перелічені у цьому пункті послуги розповсюджувач зовнішньої реклами може за власним бажанням одержувати і в інших органах, установах та організаціях.

 

3.6. Стягнення плати за видачу дозволів забороняється.

 

4. Загальні вимоги до розміщення зовнішньої реклами

 

4.1. Розміщення зовнішньої реклами провадиться на підставі дозволів, які видаються робочим органом згідно з рішенням виконавчого органу Одеської міської ради. Раніш видані дозволи на розміщення зовнішньої реклами є дійсними до закінчення терміну їх дії.

 

4.2. Дозвіл надається строком не менше п’яти років, якщо:

• менший строк не вказаний у заяві юридичної — фізичної особи — підприємця;

• другий термін не встановлений погодженням власника місця розташування рекламоносія або уповноваженим органом (особою), з урахуванням висновків утримувачів інженерних комунікацій та інших уповноважених осіб.

 

4.3. Виданий у встановленому порядку дозвіл є підставою для розміщення рекламного засобу. Після закінчення терміну дії дозволу, у разі не подання розповсюджувачем зовнішньої реклами заяви на його продовження — рекламний засіб у триденний термін демонтується.

 

4.4. У випадку проведення земельних робіт для встановлення рекламного засобу, що пов’язано з розкопуванням ґрунту, порушенням цілісності асфальтного покриття, власник конструкції отримує дозвіл (ордер) на проведення таких робіт в інспекції з благоустрою міста Одеської міської ради.

 

4.5. При видачі дозволів на розміщення зовнішньої реклами втручання у форму та зміст реклами забороняється.

 

4.6. Реклама алкогольних напоїв та тютюнових виробів, знаків для товарів і послуг, інших об’єктів права інтелектуальної власності, під якими випускаються алкогольні напої та тютюнові вироби здійснюється згідно з законодавством.

 

4.7. Встановлення нових навісних повітряних спеціальних рекламних конструкцій (тролів, флай-боксів та ін.) будь-яких форм та розмірів у межах першої зони, визначеної в п.5.1. цих Правил, окрім Привокзальної та Старосінної площі, заборонено. На іншій міській території навісні рекламоносії на опорах контактної мережі зовнішнього освітлення електропередач, стовпах транспортного комплексу міста розміщуються відповідно до норм Правил благоустрою території міста Одеси. Існуючі конструкції вказаного типу за межами першої зони розміщуються до закінчення терміну дозвільних документів.

Навісні конструкції можуть використовуватися в першій зоні виключно для розміщення соціальної реклами та святкового оформлення при проведенні міських заходів.

 

4.8. Для збереження історичного архітектурного середовища та самобутності міста шляхом скорочення кількості великоформатних спеціальних рекламних конструкцій у районах історичного ареалу міста заборонено встановлення об’єктів зовнішньої реклами, загальної площі, більше ніж 4,5 кв.м. На іншій території першої зони зазначеної у п. 5.1 цих Правил заборонено розміщення наземних спеціальних рекламних конструкцій розміром поверхні більше ніж 9 кв. м.

 

4.9. На територіях, будинках і спорудах зовнішня реклама розміщується за згодою їх власників або уповноважених ними органів (осіб) з урахуванням архітектурних, функціонально-планувальних, історико-культурних чинників, типології елементів місцевого середовища та з додержанням Правил благоустрою території міста Одеси.

 

. Розміщення вивісок на території міста регулюються рішенням виконавчого комітету Одеської міської ради у затвердженому порядку.

 

. Зовнішня реклама повинна відповідати вимогам встановленим Законами України „Про рекламу”, „Про благоустрій населених пунктів”.

 

5. Зонування території міста

 

5.1. У цих Правилах застосовується рекламне зонування території міста по ступеню містобудівної, історичної та візуальної значимості, а саме:

— перша зона включає центральну частину міста в межах: вул. Бєлінського, вул. Успенської, вул. Маразліївської, пров. Нахімова, вул. Карантинної, Митної площі, вул. Приморської, Херсонського скверу, вул. Старопортофранківської, вул. Пантелеймонівської. До даної зони включаються Привокзальна та Старосінна площі, а також Французький бульвар;

— друга зона включає міські площі та вулиці за межами першої зони. Міські площі: Куликове поле, Десятого квітня, Толбухіна, Бориса Дерев’янка, Незалежності, Михайлівська. Вулиці: Південна дорога, Миколаївська дорога, Чорноморського козацтва, Отамана Головатого, Балківська, Разумовська, Градоначальницька, Михайла Грушевського, Дальницька, Млинова, Щорса, Чернишевського, Черняховського, просп. Шевченка, Сергія Варламова, Сегедська, Гайдара, Генерала Петрова, Богдана Хмельницького, Краснова, Адміральський просп., Маршала Малиновського, Канатна, Дніпропетровська дорога, Академіка Заболотного, просп. Гагаріна, Фонтанська дорога, Середньофонтанська, Люстдорфська дорога, Академіка Філатова, Іцхака Рабіна, 25-ї Чапаєвської дивізії, Космонавтів, Космонавта Комарова, просп. Маршала Жукова, просп. Академіка Глушка, Львівська, Генуезька, Розкидайлівська, Митна площа; Корольова;

— третя зона включає решту території міста.

 

6. Порядок надання необхідних документів на отримання дозволу на розміщення зовнішньої реклами

 

6.1. Для одержання дозволу юридична або фізична особа — підприємець надає до „Єдиного офісу” заяву за встановленою формою до якої додаються документи, згідно з переліком вказаним у Порядку взаємодії представників місцевих дозвільних органів, які здійснюють прийом суб’єктів господарювання в одному приміщенні:

— копія свідоцтва про державну реєстрацію заявника як юридичної особи або фізичної особи — підприємця;

— фотокартка та/або комп’ютерний макет місця (розміром 9 х 13 сантиметрів) на якому планується розташування рекламного засобу, з прив’язкою до місцевості;

— ескіз рекламного засобу з конструктивним рішенням;

— топогеодезичні матеріали з нанесенням місця розташування рекламоносія, для стаціонарних та навісних рекламних конструкцій;

— технічна документація, яка підтверджує надійність конструкції.

Перелік документів, що додаються до заяви, є вичерпними.

 

6.2. Під час подання заяви до „Єдиного офісу” представник робочого органу або адміністратор надає заявнику довідку з описом поданих документів. За наявності вищевказаних документів, заявка протягом трьох днів з дати її надходження реєструється робочим органом в журналі реєстрації заяв та дозволів на розміщення зовнішньої реклами.

 

6.3. Відмова у встановлені пріоритету фізичній або юридичній особі (заявнику) може бути у разі:

— подачі неповного комплекту документів;

— оформлення поданих документів не відповідає встановленим вимогам;

— на вказане місце виданий дозвіл на розміщення рекламоносію;

— на вказане місце встановлений пріоритет;

— відсутність технічної можливості установки конструкції;

— при наявності висновку Ради з питань міського дизайну стосовно перенасиченості даної ділянки міського простору елементами зовнішньої реклами.

Перелік підстав для відмови у встановлені пріоритету є вичерпним.

 

6.4. За наявності всіх документів, передбачених пунктом 6.1 цих Правил, робочий орган протягом п’яти днів з дати реєстрації заяви перевіряє заявлене місце для розташування рекламного засобу, зазначене у заяві, стосовно наявності підстав зазначених в п. 6.3 цих Правил, після чого керівник робочого органу приймає рішення про встановлення пріоритету або про його відмову.

У разі прийняття вказаного рішення робочий орган протягом трьох днів надає вмотивовану відповідь заявнику та повертає всі подані йому документи до «Єдиного офісу». У місячний термін з дати реєстрації заяви заявник повинен отримати в „Єдиному офісі” письмове рішення робочого органу. У разі неявки заявника до управління дозвільних та погоджувальних процедур Одеської міської ради в зазначений термін — заявка анулюється.

 

6.5. У разі прийняття робочим органом рішення про встановлення пріоритету на місце розташування рекламного засобу, заявнику для оформлення надається два примірники бланка дозволу за встановленою формою де зазначається перелік уповноважених органів (осіб), з якими необхідно погодити місце розташування рекламоносія. Одночасно, між робочим органом та заявником укладається договір на право тимчасового користування місцями для розміщення зовнішньої реклами.

 

6.6. Пріоритет заявника на місце розташування рекламного засобу встановлюється строком на три місяці з дати прийняття керівником робочого органу відповідного рішення. Протягом зазначеного строку, щомісяця справляється плата за тимчасове користування місцем в розмірі 25 відсотків плати, згідно з тарифами затверджених рішенням виконавчого органу Одеської міської ради.

 

6.7. Строк встановлення пріоритету на місце розташування рекламного засобу може бути продовжений робочим органом з письмовим повідомленням про це заявника у разі:

• продовження строку оформлення дозволу у зв’язку з потребою виконання архітектурно-планувальних робіт та розроблення проектно-технічної документації;

• письмового звернення заявника щодо продовження строку оформлення дозволу.

У разі продовження пріоритету, відповідно до п. 6.7 цих Правил щомісячна плата справляється у розмірі 100 відсотків.

 

6.8. Дата і номер рішення керівника робочого органу про встановлення пріоритету на місце розташування рекламного засобу, продовження строку, на який встановлено зазначений пріоритет, або про відмову в установленні пріоритету, скасування пріоритету на підставі заяви заявника, за яким було встановлено пріоритет, заноситься в журнал реєстрації.

 

6.9. Протягом строку, зазначеного у пп.6.6, 6.7 цих Правил, заявник погоджує обидва примірники дозволу та подає їх робочому органу разом із супровідним листом, в якому зазначається реєстраційний номер заяви.

 

. У разі відсутності сплати заявником за пріоритет, недодержання його строку, а також при ненаданні в зазначений термін документів, зазначених у пункті 6.9, заява вважається не поданою, пріоритет на місце розташування рекламного засобу втрачається, документи робочим органом не приймаються, про що робиться відповідний запис у журналі реєстрації.

 

. Інформація про подані заяви та встановлені робочим органом пріоритети є відкритою і повинна надаватися будь-якій особі за її письмовою заявою.

 

7. Погодження дозволу на розміщення зовнішньої реклами

 

7.1. Дозвіл погоджується з:

• власником місця або уповноваженим ним органом (особами), де планується розташувати рекламний засіб;

• управлінням архітектури та містобудування Одеської міської ради — відділом головного художника міста.

На вимогу робочого органу дозвіл погоджується з:

• Державтоінспекцією – у разі розміщення рекламоносія на перехрестях, біля дорожніх знаків, світлофорів, пішохідних переходів та зупинок транспорту загального користування, уздовж автодоріг:

• відповідним центральним органом виконавчої влади у сфері охорони культурної спадщини у разі розміщення рекламного засобу у відповідних зонах охорони пам’яток культурної спадщини;

• утримувачем інженерних комунікацій у разі розміщення рекламоносія у межах охоронних зон цих комунікацій;

• КП «Міськзелентрест» у разі розміщення рекламного засобу на об’єктах, що знаходяться на обслуговуванні в комунальному підприємстві.

Перелік органів та осіб, з якими погоджується дозвіл, є вичерпним.

Зазначені органи та особи погоджують дозвіл протягом п’яти робочих днів з моменту подачі звернення заявника. У разі відмови у погодженні дозволу вказані органи (особи) у зазначений період надсилають заявникові вмотивоване повідомлення за підписом уповноваженої особи відповідного органу.

Відмова у погодженні дозволу може бути оскаржена у порядку, встановленому законодавством.

 

8. Порядок надання дозволу (відмови у його наданні) на розміщення зовнішньої реклами

 

8.1. Робочий орган протягом не більш як п’ятнадцяти робочих днів з дати одержання належним чином оформлених двох примірників бланку дозволу, готує і подає виконавчому комітету Одеської міської ради пропозиції та проект рішення про видачу дозволу на розміщення зовнішньої реклами.

 

8.2. Виконавчий орган на найближчих засіданнях виконавчого комітету Одеської міської ради приймає рішення про надання дозволу або його відмову.

 

8.3. У разі прийняття відповідного рішення про надання дозволу, керівник робочого органу протягом п’яти робочих днів підписує обидва примірники дозвільного документа та скріплює їх печаткою.

Перший примірник дозволу видається заявникові, а другий — залишається у робочого органа для обліку та контролю. Видача дозволу реєструється в журналі реєстрації.

 

8.4. При відмові у наданні дозволу робочий орган письмово інформує заявника протягом п'яти робочих днів з дати прийняття відповідного рішення виконавчим органом Одеської міської ради із зазначенням номеру і дати вказаного рішення.

 

8.5. Розміщення рекламного засобу здійснюється згідно з розділом 11 цих Правил.

 

9. Внесення змін у дозвіл на розміщення зовнішньої реклами та його переоформлення

 

9.1. Якщо протягом строку дії дозволу виникла потреба у зміні технологічної або конструктивної схеми рекламного засобу, розповсюджувач зовнішньої реклами звертається до робочого органу з письмовою заявою у довільній формі про внесення відповідних змін. До заяви додається технічна характеристика змін у технологічній схемі рекламного засобу, фотографічний знімок рекламоносія, ескіз з конструктивним рішенням та примірник дозволу на розміщення зовнішньої реклами.

 

9.2. Робочий орган протягом п’ятнадцяти робочих днів з дати реєстрації заяви вносить відповідні зміни до дозволу та повертає його власнику, а у разі відмови письмово інформує про це заявника.

 

9.3. Заявнику може бути відмовлено у зміні технологічної або конструктивної схеми рекламного засобу з підстав, передбачених п.п. 4.7, 4.8 цього Порядку.

Відмова у зміні технологічної схеми рекламного засобу може бути оскаржена у порядку, встановленому законодавством.

 

9.4. У разі зміни містобудівної ситуації, проведення реконструкції, ремонту, будівництва на місці розташування рекламного засобу, які зумовлюють необхідність зміни місця розташування рекламоносія, робочий орган протягом семи робочих днів письмово повідомляє про це розповсюджувача зовнішньої реклами. Протягом десяти робочих днів з початку настання зазначених обставин, робочий орган надає розповсюджувачу зовнішньої реклами інформацію про інше рівноцінне місце. У разі досягнення згоди щодо нового місця розташування рекламного засобу вносяться відповідні зміни до дозволу. При цьому витрати, пов'язані з демонтажем/монтажем рекламоносія проводяться за рахунок розповсюджувача зовнішньої реклами.

Плата за надання робочим органом послуг пов'язаних зі зміною місця розташування рекламного засобу згідно п.9.4 не справляється.

 

9.5. Після закінчення реконструкції, ремонту, будівництва, власник має пріоритетне право на розташування рекламного засобу на попередньому місці, якщо це технічно можливо.

 

9.6. У разі набуття права власності на рекламний засіб іншою особою або передачі його в оренду дозвіл підлягає переоформленню.

 

9.7. Особа, яка набула права власності на рекламний засіб, протягом одного місяця з дня виникнення права власності (користування) реклам


Сопутствующие товары:

Получение гражданства Украины.Принятие гражданства Украины.Приобретение гражданства Украины.Основания получения гражданства Украины.Юрист в Одессе.Тел.+38 066 7666 404

Кондиционеры MITSUBISHI HEAVY купить в Одессе. MITSUBISHI HEAVY SRK28HJ,MITSUBISHI HEAVY SRK40HJ

Кондиционеры DEKKER Одесса

HTC — HTC 7 Mozart

Цена: 2,508.00 грн.

Все iPhone — Apple iPhone 5 16GB White UA-UCRF

Цена: 6,249.00 грн.

Все iPhone — Apple iPhone 5 16GB Black UA-UCRF

Цена: 6,249.00 грн.

 

Общая информация

Нужна двухкомнатная квартира - электросамокат цена. Цель исполнения желаний.